Bäst online casinon

 
Poker Room
Bonus
Recension

EGBA Svarar på Europakommissionens Grönboksinitiativ

När Michel Barnier tog hand om Europeiska Kommissionen (EC), bestämde han sig för att offentliggöra grönboken som omfattar alla aspekter av online-spel i Europa så att en genomtänkt drivkraft skulle kunna användas för att återigen få igång lagstiftningsaktiviteter. För att samla in nödvändig information startade han ett samrådsförfarande där han bad alla berörda att ge detaljerade synpunkter på en rad frågor. Europeiska Spel och Vadhållnings organisation (EGBA) är en branschorganisation för Europas större aktörer inom internetspel.

EGBA har gått i spetsen för lagstiftningen av online spel i Europa och har skickat in ett 105 sidor långt dokument som sitt svar till EC. EGBA dokumentet drar slutsatsen att ett EU-regelverk måste utvecklas som harmoniserar mekanismer för konsumentskydd, penningtvätt, förhindrande av bedrägeri, tillstånds-förfaranden, reklam och sponsring, identifikation av kunder, skydd av minderåriga samt idrotts integritet. EGBA vill ha en europeisk tillsynsmyndighet som kan samordna övriga tillsynsmyndigheters samarbete och verkställighet och försäkra att dess medlemmar aktivt kommer att engagera sig i att uppnå målen.

I ett policy uttalande av generalsekreteraren för EGBA, Sigrid Ligne, pekar hon på att Europa är världsledande inom online spel och för att behålla den positionen krävs ett samlat europeiskt svar. De nationella regler som för närvarande följs kränker den grundläggande principen om en enhetlig spelplan på lika villkor, och leder till kostsamma dubbla licenskrav. Ligne hävdar att onödigt höga lagstiftnings-kostnader hindrar ett tilltalande juridiskt erbjudande som kan locka konsumenten bort från den svarta marknaden och tillbaka till de reglerade aktörerna.

Samtidigt som hon berömmer Grönboksinitiativet från kommissionär Barnier, kritiserar Ligne Europakommissionen för underlåtenhet att agera. De reglerande mekanismerna har misslyckats med att följa EU lagstiftningen, och ändå har inte EC agerat, och ingen medlemsstat har någonsin dragits inför domstol. EGBA dokumentet manar Europakommissionen att agera och agera nu.