Bäst online casinon

 
Poker Room
Bonus
Recension

Utvecklingen av Onlinespel i Spanien, Tyskland och Grekland

Det har skett viss utveckling under den gångna veckan i Grekland, Spanien och Tyskland, när det gäller att få någon slags regler för spel online.

Spanska Nationella Spelkommissionen har släppt en lista på företag, officiellt ackrediterade att godkänna och certifiera ansökningar om onlinespels licenser. Det här följer spanska parlamentets godkännande av ministerbeslut och fastställer de tekniska kraven för att tillhandahålla online-spelverksamhet, före ansökan om tillstånd. Ansökningar från potentiella online spels operatörer kommer att accepteras från 14e november. Bredare information och spelsystems certifiering kommer inom de närmsta fyra månaderna.

Tyskland har backat ett steg. Nuvarande nationella fördrag om online spel löper ut i slutet av året. Två tyska stater har brutit sig loss från de övriga och tänker inrätta ett av EU-kommissionen (EU) godkänt onlinespelssystem. De återstående länderna har fått sina förslag om onlinespel avvisade av EU. Mitt i detta scenario har Tysklands federala domstol fastställt förbudet för privata företag att operera på webbplatser med onlinespel. Rättens ordförande rättfärdigade beslutet med anledning av spelaranonymitet, bristande social kontroll och dygnet runt-tillgänglighet. En operatör överväger att lämna in ett konstitutionellt klagomål, men svar på ett sådant klagomål kan förväntas tidigast i slutet av året.

Grekland har bråttom att driva igenom sin agenda med statskontrollerat spel så att det kan generera en del av de medel som de åtagit sig att dra in. Det grekiska vadslagningsmonopolet, OPAP, där staten äger 34 %, har lämnat in en rapport till börsen där det anges att dess styrelse har samtyckt till regeringens förslag. Enligt villkoren i förslaget ska OPAP betala 935 000 000 € till staten, ett belopp vid undertecknande av avtalet och resterande belopp under 24 månader efter att tillstånden träder i kraft. Avtalet ska slutligen godkännas av OPAPs aktieägare.