Bäst online casinon

 
Poker Room
Bonus
Recension

Hasardspel på nätet får stöd i USA

I USA är som bekant all form av nätspelande av hasardspel just nu under utredning, och någon form av beslut kring detta förväntas fattas inom kort. På sistone har dock hasardspel på nätet fått stöd av flera olika, emellanåt oväntade håll.

Bland annat återupptogs lagförslaget med nummer HR 2334, som heter The Comprehensive Problem Gambling Bill of 2011, av Jim Moran, som är demokrat men som även har stöd för detta lagförslag av både republikaner och demokrater. Lagförslaget går i princip ut på att man vill öka stödet för spelberoende, inklusive nätspelsberoende, samt forska mer i detta fenomen istället för att förbjuda denna typ av spel. Enligt lagförslaget skulle organisation Substance Abuse and Mental Health Services Administration i så fall få ta över ansvaret för detta stöd och denna forskning.

Även Joe Barton, en republikan, har lagt fram ett lagförslag, med nummer HR 2366, som mest handlar om att online poker bör tillåtas under kontrollerade former. Detta förslag berör dock inte överhuvudtaget andra hasardspel förutom poker. Lagförslaget har dock redan ett omfattande stöd, och stödet växer ytterligare hela tiden.

Tidningen The New York Observer har även skrivit en artikel som uttrycker stöd för att legalisera hasardspel. De menar att skatterna som de olika delstaterna skulle kunna dra in på legala hasardspel skulle kunna förbättra dessa staters ekonomi betydligt, och utropar därför: "Let the games begin!". Artikeln menar också att amerikaner i vilket fall som helst kommer att fortsätta spela på nätet, så därför är det lönlöst att försöka förbjuda detta. Istället borde den amerikanska regeringen försöka tjäna på detta på något vis.